www.eprace.edu.pl » zaburzenia-lekowe

Terapia osób z zaburzeniami lękowymi

Autor:

Anna Piędzia

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

dyplomowa

Promotor:

B. Brus

Recenzent:Uczelnia:

Pierwsze Studium Psychologii Interakcji w Lublinie

Kierunek:

Psychologia

Data powstania:

2003-01-01

Data zamieszczenia na portalu:

2008-12-27 13:11:30

Opis pracy:

Praca przedstawia problematykę zagadnienia oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Opisane są zaburzenia lękowe, ich charakterystyka, oraz wybrane formy terapii.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.