www.eprace.edu.pl » zaburzenia-lekowe » spis treści

Terapia osób z zaburzeniami lękowymi1. Wstęp2. Lęk jego funkcje i rodzaje

 2.1. Charakterystyka i podział lęków

 2.2. Lęk jako reakcja emocjonalna3. Zaburzenia lękowe

 3.1. Zespół fobii

 3.2. Zespół stresu pourazowego

 3.3. Zespół paniki i uogólnionego lęku

 3.4. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne4. Terapia osób z zaburzeniami lękowymi

 4.1. Terapia behawioralno-poznawcza

 4.2. Techniki terapeutyczne stosowane w leczeniu zaburzeń lękowych5. Podsumowanie6. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.