www.eprace.edu.pl » zaburzenia-lekowe » Bibliografia

Bibliografia

 1. Bach-Olasik T. "Lęk dzieci jako rezultat modelującego wpływu rodziców" [w]Problemy opiekuńczo - wychowawcze 1990, nr 5/6
 2. Bemis J., Barrada A. "Oswoić lęk" GWP, Gdańsk 2001
 3. Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. "Psychologia zaburzeń" GWP, Gdańsk 2003
 4. Dąbrowski K. "W poszukiwaniu zdrowia psychicznego" PWN, Warszawa 1989
 5. Gerstmann S., Orlikowska H., Stachnikówna I. "Z badań nad psychologią strachu" PWN, Poznań 1957
 6. Goldstein E. G. "Zaburzenia z pogranicza" GWP, Gdańsk 2003
 7. Grzesiuk L. "Psychoterapia" PWN, Warszawa 2002
 8. Harwas-Napierała B. "Czynniki społeczno - rodzinne w kształtowaniu się lęku u młodzieży" Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1987
 9. Hilgard E. "Wprowadzenie do psychologii" PWN, Warszawa 1967
 10. Jarosz M. "Jak skutecznie radzić sobie z lękiem i jak działać rozważnie mimo lęku" PZWL, Warszawa 1995
 11. Kępiński A. "Lęk" PZWL, Warszawa 1987
 12. Kępiński A. "Psychopatologia nerwic" PZWL, Warszawa 1986
 13. Klimasiński K. "Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej" Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000
 14. Kozielecki J. "Koncepcje psychologiczne człowieka" PWN, Warszawa 1977
 15. Krotochvil S. "Psychoterapia" PWN, Warszawa 1984

komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.